Het is vandaag Zaterdag, 25 Maart 2017


Overzicht van politiek


'Grijze Wolven' annuleren politieke meeting met MHP-kopstuk in Genk

'Grijze Wolven' annuleren politieke meeting met MHP-kopstuk in Genk

De Turkse Grijze Wolven, een aan de Turkse partij MHP gelieerde organisatie, planden zondag een bijeenkomst in Genk, waarvoor Turks MHP-kopstuk en gewezen kolonel Ali Güler speciaal vanuit Turkije zou overkomen. Daarom diende het Vlaams Belang bij burgemeester Wim Dries een aanvraag in om een protestactie te houden. Ondertussen vernam volkstegenwoordiger en fractieleider Chris Janssens dat de bijeenkomst door de MHP zelf is afgezegd. "We willen geen import van buitenlandse conflicten in Genk. Ik ben dan ook tevreden dat onder druk van onze protestactie de Turkse bijeenkomst werd afgelast.” Lees verder...

Europese Commissie voert gratis Interrail-pas terecht af

Europese Commissie voert gratis Interrail-pas terecht af

De Europese Commissie voert het idee voor een gratis Interrail-pas voor alle Europese 18-jarigen af. De christendemocratische EVP-fractie haalt hiermee bakzeil met hun voorstel. "De Commissie heeft de rekening gemaakt en vastgesteld dat de geraamde kostprijs 2 miljard euro per jaar zou bedragen, wat nog hoger is dan eerst ingeschat. Een absurd idee zonder duidelijke meerwaarde, dat ik bij de lancering in september al afschoot", zegt Europarlementslid Anneleen Van Bossuyt (N-VA). Lees verder...

Terreur moet je aangeven, beroepsgeheim of niet

Terreur moet je aangeven, beroepsgeheim of niet

Personeelsleden van OCMW’s en andere sociale instellingen zijn voortaan verplicht om alle informatie over terroristische misdrijven meteen te melden aan het parket en vragen daarover te beantwoorden binnen een terreuronderzoek. “Het beroepsgeheim geldt hier dus niet langer”, zegt Kamerlid Valerie Van Peel (N-VA). Met haar voorstel wordt een van de maatregelen uit ons veiligheidsplan 'Niveau V' in de praktijk omgezet. Lees er vandaag meer over bij LimburgActueel. Lees verder...

Claes en kabinet schuldig aan belangenvermening volgens Audit Vlaanderen

Claes en kabinet schuldig aan belangenvermening volgens Audit Vlaanderen

'Absolute en onweerlegbare belangenvermenging door gewezen burgemeester Hilde Claes en haar kabinet.' Deze conclusie van een onderzoek door Audit Vlaanderen werd vanmiddag onder grote belangstelling publiek gemaakt. De affaire gaat om de toewijzing van een contract van maar liefst 6.790 euro, dit door de stad Hasselt aan communicatiebureau Impuls. De feiten dateren van februari 2016. Het rapport van de doorlichting wijst drie 'schuldigen' aan: toenmalig burgemeester Claes (sp.a), haar kabinetschef en het diensthoofd Communicatie. Audit Vlaanderen acht de kwestie dermate ernstig, dat het rapport zelfs voor verder onderzoek wordt overgemaakt aan de cel corruptie van de federale politie. Lees verder...

Truiens bestuur spendeert 37.000 euro aan avondje netwerken

Truiens bestuur spendeert 37.000 euro aan avondje netwerken

Aanstaande woensdag 1 februari organiseert het Truiens stadsbestuur (CD&V – Open VLD meerderheid) een netwerkevent in de Sint-Martenkerk. "Dat een traditionele nieuwjaarsreceptie voor de gestelde lichamen met door eigen receptiepersoneel bereide hapjes voor sommigen misschien niet meer van deze tijd is, kan over gediscussieerd worden", aldus Filip Moers (sp.a fractieleider). "Maar bijna 37.000 euro belastinggeld spenderen, is er ver over! Gewoongweg decadent in deze moeilijke tijden." Lees verder...

Reynders spreekt over 'De XII werken voor Limburg'

Reynders spreekt over 'De XII werken voor Limburg'

Zopas vond in het Provinciehuis de jaarlijkse nieuwjaarstoespraak van gouverneur Herman Reynders plaats voor de zogenaamde 'gestelde lichamen'. Hij verwelkomde de collega-gouverneur van Nederlands Limburg, gouverneur Theo Bovens, waarna hij de genodigden het allerbeste toewenste en hen er op attent maakte dat ze bij het buiten gaan het nieuwe boek Limburg 1995-2015 meekrijgen. Tijdens zijn verdere toespraak focust hij op de toekomst van Limburg ... en ziet hij een aantal werven liggen. Reynders noemt ze de 'De XII werken voor Limburg'. "Werken die van Limburg een dynamische regio maken." Lees verder...

Hamont-Achel, Neerpelt en Overpelt vragen UHasselt fusie te  onderzoeken

Hamont-Achel, Neerpelt en Overpelt vragen UHasselt fusie te onderzoeken

De burgemeesters van Hamont-Achel, Neerpelt en Overpelt lieten al eerder optekenen een fusie niet ongenegen te zijn. Vandaag mag gesteld worden dat op basis van gezamenlijke gesprekken, een gezonde basis en goede wil aanwezig is om een fusie te doen slagen. Maar eerst en vooral willen Schuurmans, Drieskens en Fransen het effect op de bestuurskracht en de schaalgrootte grondig laten onderzoeken. De drie gemeenten vroegen inmiddels Prof. dr. Johan Ackaert (Universiteit Hasselt) om samen met de gemeentesecretarissen de voor- en nadelen van een eventuele fusie in kaart te brengen. Dit mede onder begeleiding van de diensten van Binnenlandse Aangelegenheden. Lees verder...

Minister Vandeurzen pakt tienerpooiers aan met nieuwe campagne

Minister Vandeurzen pakt tienerpooiers aan met nieuwe campagne

Na het onderzoek naar slachtoffers van tienerpooiers op vraag van minister Jo Vandeurzen, lanceerde Child Focus vandaag de nieuwe website stopt ienerpooiers.be. “Het is belangrijk potentiële slachtoffers correct en indringend te informeren. De site stoptienerpooiers.be en de campagne ‘Laat je niet pakken’ confronteert hen onverbloemd en in duidelijke taal met de werkelijkheid. Wég is de romantiek die ooit met loverboys geassocieerd werd", zegt directeur Heidi De Pauw. Lees er vandaag meer over bij LimburgActueel. Lees verder...

"Langverwacht akkoord over onderwijshervorming mist ambitie"

Het is goed dat het vernieuwde secundair onderwijs op 1 september 2018 van start kan gaan, maar het compromis dat de Vlaamse regering vandaag presenteert mist ambitie en is veel te vrijblijvend. "Om de problemen in ons onderwijs écht aan te pakken is een fundamentelere hervorming nodig, want nog altijd verlaat 1 jongere op de 8 het middelbaar zonder diploma, en jaar na jaar daalt het algemeen niveau van ons onderwijs lichtjes", weet onderwijsspecialiste Caroline Gennez. “Een studiekeuze op latere leeftijd en een dwingende aanpak om de waterval te stoppen zouden alle kinderen een betere garantie geven op goed diploma, een goede job en een goed leven”, alsook Joris Vandenbroucke (sp.a). Lees verder...

Klacht tegen OLS van tafel  geveegd: schepen Imbornone volledig vrijgepleit

Klacht tegen OLS van tafel geveegd: schepen Imbornone volledig vrijgepleit

Het bezwaar, door Daan Deckers (sp.a) ingediend tegen een beslissing van de gemeenteraad van Maasmechelen, waarbij er een éénmalige betoelaging van 290.000 euro werd toegestaan aan de VZW OLS 2016 teneinde de schulden van de organisatie te betalen, werd vandaag door de gouverneur integraal van tafel geveegd. “Natuurlijk ben ik blij met de beslissing van de gouverneur, al wist ik natuurlijk sowieso dat ik volledig ter goeder trouw en zelfs in het belang van onze gemeente in dit dossier gehandeld had”, reageert schepen Imbornone. Lees verder...

"Regering maakt probleem van luchtvervuiling alleen maar groter"

De Vlaamse en federale regering nemen beleidsbeslissingen die desastreus zijn voor onze gezondheid en die van onze kinderen. Dat stelt sp.a-fractieleider Joris Vandenbroucke uit de studies over luchtvervuiling waarover meerdere media deze week berichtten. “Vlak voor de kerstvakantie besliste de Vlaamse regering om een bouwvergunning af te leveren voor Uplace, een megacomplex langs de drukste verkeersader van ons land dat nog meer files en luchtvervuiling zal veroorzaken. Halfweg de legislatuur is er nog steeds geen investeringsplan voor het spoor, omdat de federale regering besliste om 3 miljard te besparen bij de NMBS en Infrabel." Lees verder...

Nieuwe stappen richting zelfregie voor kinderen en jongeren

Nieuwe stappen richting zelfregie voor kinderen en jongeren

De persoonsvolgende convenant zal omgezet kunnen worden naar een persoonlijk assistentiebudget. Deze convenanten worden toegekend wanneer de ondersteuning als hoogdringend is beoordeeld. Het gevolg hiervan is dat de betrokkene zijn ondersteuning bij een voorziening of thuis kan organiseren. Het besluit hieromtrent dat de Vlaamse regering goedkeurde ligt nu voor advies bij de Raad van State. "De middelen kunnen besteed worden aan het aanwerven van een assistent, thuiszorg, een poetsdienst of er kan gebruik gemaakt worden van de ondersteuning vanuit een Multifunctioneel Centrum", licht minister Jo Vandeurzen toe. Lees verder...

800 kinderopvangplaatsen en 150 jobs op de helling door einde Generatiepact

800 kinderopvangplaatsen en 150 jobs op de helling door einde Generatiepact

Enkele weken geleden besliste de Vlaamse regering om de maatregel ‘jongerenbonus non-profit’ (beter bekend als Generatiepact) af te schaffen. Daardoor komen in de buitenschoolse kinderopvang ruim 800 plaatsen én meer dan 100 jobs voor voor laaggeschoolde jongeren op de helling te staan. De Vlaamse Regering stelt nu voor om het uitdoofscenario uit te stellen tot 15 maart 2017. Er rest zo nog 2,5 maanden de tijd om een structurele oplossing te zoeken voor de kinderopvangplaatsen. De VVSG en de vakbonden verwerpen het nieuwe voorstel. Ze dringen erop aan de maatregel tot minstens 1 januari 2019 te behouden. Lees verder...

"Kaderovereenkomst Spartacus was geen moment voor euforie"

"Er is nog veel werk aan de winkel voor de realisatie van àlle 3 de lijnen in het Spartacus project", reageert Vlaams parlementslid (CD&V) en burgemeester van Meeuwen-Gruitrode Lode Ceyssens koeltjes op het nieuw akkoord in het omstreden en aanslepende dossier. "Op Lijn 1 moet Minister Weyts niet wachten tot de Nederlanders klaar zijn met hun huiswerk, maar moet hij nu verder werk maken van de bouwvergunningsaanvraag en de onteigeningen." Lees verder...

Steeds meer gezelschapsdieren worden slachtoffer van malafide handel

Steeds meer gezelschapsdieren worden slachtoffer van malafide handel

In de EU heeft 18 procent van de huishoudens een hond. Heel wat huisdieren maken hun baasjes elke dag opnieuw gelukkig en worden met de beste zorgen omringd. Spijtig genoeg geldt dit niet voor alle dieren. Vlaams en Beneluxparlementslid Sabine Vermeulen (N-VA) heeft een aanbeveling ingediend over de strijd tegen de malafide handel in honden. Ze is van oordeel dat een grensoverschrijdende aanpak noodzakelijk is. In de aanbeveling worden de betrokken ministers van de drie Beneluxlanden aangespoord om de samenwerking en de onderlinge informatie-uitwisseling te versterken. Lees verder...