LimburgActueel.beInwoners Riemst misnoegd over opheffing participatie in windenergie

Door Redactie - 05 november 2014 - 3770 - Samenleving

Op 20 november 2013 nam de provincieraad van Limburg de principiële beslissing om een minimum van 20 procent directe participatie mogelijk te maken in de eigendoms- en beheersstructuur van grote windmolens in Limburg. Dat voor lokale belanghebbenden, gemeenten, verenigingen en individuele burgers. De gemeenteraad van Riemst besliste in de zitting van 10-02-2014 tot het ondersteunen, maar inwoners ontdekten dat ondertussen werd voorgelegd om dat gemeenteraadsbesluit inzake burgerparticipatie op te heffen. Misnoegd werd er deze week actie gevoerd voor het gemeentehuis en een open brief verspreid.

Inwoners Riemst misnoegd over opheffing participatie in windenergie"We schrijven deze open brief aan u omdat we bezorgd zijn over onze gemeente en omdat we hopen dat u alsnog terug zal komen op uw intentie om het GR-besluit over directe participatie op te heffen. Dergelijke beslissing zou getuigen van moed, wijsheid en staatmanschap", klinkt het schrijven jegens Burgemeester Mark Vos en zijn schepenen.

"We roepen bovendien alle inwoners op om deze openbrief ook te onderschrijven. Dat kan je doen door hem af te drukken, je naam en handtekening in te vullen en deze binnen te brengen bij één van de initiatiefnemers. Je kan ook een mailtje naar een van ons sturen om uw steun toe te zeggen." Het gaat daarbij om Herman Meers, Wim Stevens en Myriam Merken.

Winsten maximaal terugvloeien
"Directe participatie in de eigendoms- en beheersstructuur van grote windmolens zorgt voor een deel voordelen", weet het drietal. "Voordelen die niet haalbaar zijn bij indirecte participatie via een achtergestelde lening." De coöperaties die in Limburg reeds actief en lid zijn van REScoop, de federatie van hernieuwbare energiecoöperaties, zorgen bijvoorbeeld dat de winsten van de windenergie maximaal terugvloeien naar de gemeente en zijn inwoners.

Ook Greenpeace steunt de wens van burgers om mede-eigenaar te worden van windmolenparken via democratische burgerparticipaties. Daar kunnen ze dan meebeslissen waarin de coöperatie investeert en over de prijs waaraan de elektriciteit wordt verkocht.


Elke week Limburg in je mailbox?

E-mailadres:*
Voornaam:
Naam:
Postcode:
Gemeente:


Volg ons via facebook

LimburgActueel.be on Facebook

Hoe ver staan de werken aan Sportoase Montaignehof?
Noliko Maaseik behaalt zijn 15de titel
Handbalbekers voor Sint-Tuiden en Initia Hasselt

© 2017 Actueel.be 85.17.66.139