LimburgActueel.beProvincie versterkt samenwerking met lokale besturen

Door Redactie - 25 oktober 2013 - 0000 - Politiek

De provincie Limburg ijvert voor een volwaardig partnerschap met haar lokale besturen. Met het oog op de resultaten van een bevraging bij de 44 gemeentebesturen, zal ze haar werking aanpassen. Daarbij zal er nadruk gelegd worden op kostenbesparingen, kwaliteit en efficiëntie.

Provincie versterkt samenwerking met lokale besturenDe provincie Limburg past haar werking aan om de 44 gemeentebesturen nog beter te ondersteunen. Dat is het resultaat van een analyse en bevraging. “Met onze gemeentebesturen willen we samen werken aan het Limburg van morgen. Naast ons bestaand aanbod, starten we verschillende partnerprojecten waarbij alle lokale besturen nog meer gerichte ondersteuning krijgen van provinciale medewerkers. Doelstelling is om de provincie volledig zij aan zij met de lokale besturen te laten functioneren als een echte partner", zeggen gedeputeerden Marc Vandeput (CD&V), Ludwig Vandenhove (sp.a) en Igor Philtjens (Open VLD). 

Klemtoon op kostenbesparingen
De gemeentebesturen worden geconfronteerd met steeds complexere opdrachten en hogere verwachtingen, terwijl de financiële ruimte eerder afneemt. Een belangrijke vaststelling is dat de meerderheid van de gemeenten vindt dat de provincie vandaag al een uitgebreide waaier aan diensten en producten aanbiedt. Tegelijkertijd zijn deze gemeenten vragende partij voor een vernieuwd en beter samenwerkingsmodel met de provincie als hun partner. “Het provinciebestuur legt zich vanaf nu toe op haar rol als facilitator en ondersteuner van de lokale werking. Dit vereist een vraaggestuurde aanpak, die vertrekt vanuit een bottom-up benadering. De klemtoon ligt op kostenbesparingen en efficiëntie, maar ook op kwaliteit en excellentie. Op die manier versterken we onze toegevoegde waarde voor de Limburgse lokale besturen”, aldus gedeputeerde Philtjens. 

Europese projecten voor lokale voordelen
Binnen de provincie zijn nu verschillende partnerprojecten geselecteerd om lokale besturen te ondersteunen. Provinciale medewerkers zullen gestalte geven aan de frontoffice voor de gemeenten. Het “kenniscentrum Europese programma’s” is bijvoorbeeld één van deze partnerprojecten”, aldus gedeputeerde Vandeput. “Europese programma’s bieden heel wat opportuniteiten voor lokale besturen, die niet altijd de mensen en de middelen hebben om die op te volgen. Door sterker in te zetten op kennisdeling en projectbegeleiding willen we de gemeenten actief ondersteunen om sterker in te zetten op Europese projecten.”


Elke week Limburg in je mailbox?

E-mailadres:*
Voornaam:
Naam:
Postcode:
Gemeente:


Volg ons via facebook

LimburgActueel.be on Facebook

Hoe ver staan de werken aan Sportoase Montaignehof?
Noliko Maaseik behaalt zijn 15de titel
Handbalbekers voor Sint-Tuiden en Initia Hasselt

© 2017 Actueel.be 85.17.66.139