LimburgActueel.beLimburgse gemeenten bespreken klimaatplannen

Door - 03 mei 2013 - 3500 - Economie

Vandaag kwamen alle Limburgse gemeenten samen in het Provinciehuis in Hasselt om het Burgemeestersconvenant te bespreken. Op de agenda stond onder andere de stand van zaken van de klimaatplannen, de uitvoering ervan, en een bespreking over 'Limburg gaat klimaatneutraal tegen 2020'.

Limburgse gemeenten bespreken klimaatplannenOp 30 november 2011 zetten alle gemeenten van onze provincie zich in voor de Limburgse klimaatambitie en ondertekenden ze het Burgemeestersconvenant. Drie op de vier gemeenten dienden ondertussen een klimaatplan in bij Europa.

Het provinciebestuur zorgde al voor ondersteuning bij de opmaak van de klimaatplannen, maar voorzag ook de nodige steun voor de uitvoering. Vandaag werd veel belang gehecht aan de lopende pilootprojecten. "Daarbij helpen we gemeenten die heel concreet aan de slag willen met eigen projecten rond belangrijke maatregelen, zoals klimaatneutrale verkaveling", zegt Ludwig Vandenhove, gedeputeerde voor Leefmilieu. "De wetgeving legt bijvoorbeeld al hoge isolatienormen op, maar we willen nog een stap verder gaan en de lat zo hoog mogelijk leggen voor nieuwbouw-projecten."

Voorbeeldfunctie
Bij elk project worden enkele gemeenten samengebracht met experts. Daarbij krijgen ze inhoudelijke en organisatorische ondersteuning, en wordt er gezocht naar de noodzakelijke financiering. "De pilootprojecten dienen als voorbeeld die in de hele provincie toegepast kunnen worden", zegt Vandenhove. "Ze hebben ook een belangrijke economische meerwaarde, want ze zorgen ervoor dat er geïnvesteerd dient te worden in de eigen gemeente. Verder zoeken we nog naar systemen waarbij ook de burgers helpen investeren in hun eigen woning en in gezamelijke projecten van hun gemeente."

"Via organisaties zoals Duwolim willen we ook de zwakkeren in de samenleving de kans geven om te participeren in onze klimaatambitie. Zo wordt het voor hen ook mogelijk om energie, en dus geld, te besparen", besluit Vandenhove.

Op 4 juni komt het Limburgs Klimaatparlement samen. Dan verzamelen Limburgse bedrijven, organisaties, onderwijs, kerken en verenigingen opnieuw om over hun inspanningen voor 'Limburg gaat klimaatneutraal' te praten.


Elke week Limburg in je mailbox?

E-mailadres:*
Voornaam:
Naam:
Postcode:
Gemeente:


Volg ons via facebook

LimburgActueel.be on Facebook

Hoe ver staan de werken aan Sportoase Montaignehof?
Noliko Maaseik behaalt zijn 15de titel
Handbalbekers voor Sint-Tuiden en Initia Hasselt

© 2017 Actueel.be 85.17.66.139