LimburgActueel.beMeeuwen-Gruitrode terug naar Raad van State tegen nv De Berger

Door Redactie - 16 mei 2018 - 3670 - Samenleving

Minister van Landbouw Joke Schauvliege heeft een milieuvergunning verleend aan varkenshouderij NV De Berger in de Bullenstraat in Meeuwen voor het houden van 10.200 vleesvarkens en 4.400 biggen. Gemeente Meeuwen-Gruitrode gaat niet akkoord met deze beslissing en gaat opnieuw in beroep bij de Raad van State. "Als schepencollege van Meeuwen-Gruitrode blijven we onze standpunten tégen de uitbreidingsplannen verdedigen."

Meeuwen-Gruitrode terug naar Raad van State tegen nv De Berger
Foto: Pixabay“Op 16 november 2017 werd de milieuvergunning door de Raad van State vernietigd. Daarna verhuisde het dossier naar de administratie van de minister die 27 april 2018 opnieuw een milieuvergunning verleende aan De Berger", steekt burgemeester Lode Ceyssens van wal. "

"Zo werd er bij de beslissing onvoldoende getoetst of de uitbreiding van het varkensbedrijf wel past binnen een goede ruimtelijke ordening. Eerder werd al gesteld dat een bedrijf van deze omvang veel meer verkeer veroorzaakt dan de omgeving aankan. De nieuwe stallen zullen immers tweemaal zo hoog zijn als de originele stallen waardoor de landschappelijke impact zal toenemen. Het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid oordeelde bovendien bij de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag dat zowel het kantoorgebouw als de bedrijfswoning strijdig zijn met de stedenbouwkundige bestemmingsvoorschriften."

"De beslissing houdt verder onvoldoende rekening met het advies van het Agentschap van Natuur en Bos dat milderende voorwaarden oplegde om het effect van verzuring en vermesting tegen te gaan. Ook een aantal van de milderende maatregelen die in de MER-studie werden voorgesteld, werden niet overgenomen in het vergunningsbesluit. Deze argumenten lijken ons voldoende om opnieuw in beroep te gaan tegen deze beslissing.”


Elke week Limburg in je mailbox?

E-mailadres:*
Voornaam:
Naam:
Postcode:
Gemeente:


Volg ons via facebook

LimburgActueel.be on Facebook

Fotogalerij: dit was het chrysantenfestival 2018
Schots Weekend trekt meer dan 10.000 bezoekers!
Oldtimer bussen toeren door Genk en Diepenbeek

© 2017 Actueel.be 85.17.66.139