LimburgActueel.beNieuwe milieuvergunningsaanvraag voor hondenkwekerij Lummen

Door Redactie - 09 november 2017 - 3560 - Actueel

Begin oktober konden las je bij LimburgActueel al dat Rudy Guedens, uitbater van de hondenkwekerij het Hezehof in Diest, zijn oorspronkelijke milieuvergunningsaanvraag, ingediend medio september voor het omvormen van een varkensbedrijf naar een hondenkwekerij voor het houden van 480 honden, heeft ingetrokken. Iedereen zal zich ongetwijfeld ook nog de commotie herinneren: er werden online petities georganiseerd, talloze bezwaarschriften ingediend en op de sociale media werd het dossier druk bediscussieerd. Nu werd door Rudy Guedens opnieuw een milieuvergunningsaanvraag ingediend, ditmaal voor het houden van 150 honden in Lummen.

Nieuwe milieuvergunningsaanvraag voor hondenkwekerij Lummen
Foto: archiefbeeldHet gemeentebestuur krijgt nu dus te maken met een nieuwe procedure en het dossier rond deze nieuwe milieuvergunningsaanvraag werd door de bevoegde gemeentelijke administratie nagekeken. Aangezien deze nieuwe aanvraag werd ingediend conform de wettelijke procedure, dient de burgemeester dus ingevolge de regelgeving verplicht het openbaar onderzoek op te starten. Het onderzoek zal lopen van 9 november tot 8 december 2017.

Zowel het oorspronkelijke dossier als dit nieuwe dossier zorgen voor een zware administratieve belasting waarin heel wat werk kruipt, gezien zo’n dossier nu eenmaal de noodzakelijke administratieve weg moet doorlopen, inbegrepen de opstart van het openbaar onderzoek.

Bovendien stopt de administratieve molen niet bij de milieuvergunningsaanvraag. Indien de aanvrager echt zijn plannen wil doorzetten zal naast de milieuvergunningsaanvraag ook een bouwvergunningsaanvraag noodzakelijk zijn om de bestaande varkensstallen om te bouwen naar een hondenfokkerij. Ook deze vergunning zal op termijn ingediend moeten worden.

Ministers aangeschreven
"In het kader van deze nieuwe milieuvergunningsaanvraag zullen er zeker opnieuw talloze bezwaarschriften ingediend worden die mee deel zullen uitmaken van de beoordeling van het dossier. Belangrijk: gezien we te maken hebben met een nieuw dossier mogen eventuele bezwaarindieners er niet van uitgaan dat het bezwaarschrift dat eerder ingediend werd in het kader van het eerste dossier, ook wel zal gelden voor het nieuwe dossier. Dat is niet het geval", klinkt het bij het gemeentebestuur.

De uiteindelijke beslissing in verband met dit dossier dient ten laatste 105 dagen na de ontvankelijkheidsverklaring genomen te worden. Het college heeft dan ook tot 13 februari 2018 de tijd om zich over dit dossier te beraden, in het belang van onze inwoners en in het belang van het dierenwelzijn. "Tot slot willen we nog eens de aandacht vestigen op het feit dat het gemeentebestuur naar aanleiding van de indiening van het vorige dossier, onmiddellijk een schrijven heeft gericht naar de Vlaamse ministers voor dierenwelzijn en leefmilieu Weyts en Schauvliege, met de vraag om de regelgeving rond het oprichten van dierenkweekcentra aan een nauwkeurig onderzoek te onderwerpen."


Elke week Limburg in je mailbox?

E-mailadres:*
Voornaam:
Naam:
Postcode:
Gemeente:


Volg ons via facebook

LimburgActueel.be on Facebook

Schots Weekend trekt meer dan 10.000 bezoekers!
Oldtimer bussen toeren door Genk en Diepenbeek
Ondanks hitte veel volk op Tongers stadsmuzikantenfestival

© 2017 Actueel.be 85.17.66.139