LimburgActueel.beNieuwe 'Bouwcampus' wordt spil Limburgse bouwsector

Door Redactie - 26 november 2015 - 3590 - Wetenschap & Innovatie

De Confederatie Bouw Limburg heeft de opdracht voor de bouw van de nieuwe Bouwcampus toegewezen aan het consortium Mathieu Gijbels / Helsen Van Com architecten en partners Vandekreeke, Geert De Bruyn en AEW. “Het gebouw op het Wetenschapspark in Diepenbeek wordt de spil van de Limburgse Bouwsector, de thuis van de Confederatie Bouw Limburg en van de Construction Academy,” aldus Erik Keijers, voorzitter van Confederatie Bouw Limburg.

Nieuwe 'Bouwcampus' wordt spil Limburgse bouwsectorDeze locatie, vlakbij de opleiding bachelor en master bouw, is cruciaal voor de realisatie van de triple helix waarbij de Confederatie Bouw Limburg, met de overheid en de academische wereld zal samenwerken rond de transformatie van de bouwsector. Al van bij de opbouw zal het complex gebruikt worden als een educatief project, waarbij de bachelor- en masteropleidingen bouw en architectuur betrokken zullen worden in de verschillende fases van de realisatie.

Ook nadien zal het gebouw een educatieve rol blijven spelen. Zo zal de ‘life cycle cost’ worden gevisualiseerd, waardoor de financiële kosten en baten van de constructie in kaart worden gebracht. De investerings-, beheers- en onderhoudskosten kunnen op die manier onderling vergeleken worden.

SALK-aanbeveling
"Dit alles moet leiden tot nieuwe samenwerkingen en synergiën waar de Limburgse bouwbedrijven een competitief voordeel uit kunnen halen", zegt Keijers. "Het strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat (SALK) gaf duidelijk aan dat de Limburgse bouwsector zich moet versterken. De Confederatie Bouw Limburg heeft daarvoor in het kader van het SALK, samen met de provincie Limburg en de Vlaamse Overheid, het toekomstproject Transformatie Bouw Limburg gelanceerd", aldus de voorzitter.

Binnen de Transformatie Bouw Limburg werkt men rond een tiental thema’s die vanuit de sector zelf naar voor zijn geschoven:

1. Werf van de toekomst
2. Universal Design
3. Sociaal innoveren
4. Proeftuinen innovatie in de bouw
5. Life Cycle Cost
6. Lean Management
7. HVAC 2020
8. BIM en ketensamenwerking
9. Applicatiecentrum voor bouw & beton
10. Construction Academy

Grote uitdagingen
“De bouwsector is met 2.300 werkgevers en 18.000 jobs van groot belang inzake tewerkstelling en toegevoegde waarde. Met deze cijfers is de bouwsector met recht en rede een belangrijke economische sector voor onze provincie", vertelt deputé Marc Vandeput.

"De sector staat echter voor grote uitdagingen zoals de toegenomen internationale concurrentie, het toepassen van de regelgeving inzake de energieprestaties van gebouwen en de noodzaak tot toepassing van duurzame bouwtechnieken. Om op deze uitdagingen te anticiperen hebben wij de ondersteuning van de Limburgs bouwsector bij de opmaak van het strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat (SALK) bepleit,” besluit de gedeputeerde.


Elke week Limburg in je mailbox?

E-mailadres:*
Voornaam:
Naam:
Postcode:
Gemeente:


Volg ons via facebook

LimburgActueel.be on Facebook

Fotogalerij: dit was het chrysantenfestival 2018
Schots Weekend trekt meer dan 10.000 bezoekers!
Oldtimer bussen toeren door Genk en Diepenbeek

© 2017 Actueel.be 85.17.66.150