LimburgActueel.beH.Essers behaalt in primeur certificaat voor verkeersveiligheid

Door Redactie - 02 april 2015 - 3600 - Actueel

Logistiek dienstverlener H.Essers heeft als eerste bedrijf binnen zijn sector in België een certificaat behaald voor de ISO 39001-norm inzake verkeersveiligheid. H.Essers is daarmee de tweede organisatie in ons land die dergelijk certificaat krijgt, na het BIVV. De ISO 39001-norm bestaat sinds 2012 en is specifiek gericht op verkeersveiligheidsbeheer binnen bedrijven en organisaties. De certificatie door Vinçotte is de bekroning van de volgehouden inzet inzake verkeersveiligheid die H.Essers al jaren in het kader van al zijn activiteiten levert. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts juicht alvast de inspanningen van H.Essers toe.

H.Essers behaalt in primeur certificaat voor verkeersveiligheidVoor een logistiek dienstverlener als H.Essers die met 1250 trucks jaarlijks 120 miljoen kilometer aflegt, is verkeersveiligheid één van de topprioriteiten. Die actieve deelname aan het verkeer, niet alleen van de beroepschauffeurs maar ook van de medewerkers die met de wagen naar het werk komen, was voor H.Essers de drijfveer om alle inspanningen die het bedrijf sinds jaren levert te bundelen in een globaal verkeersveiligheidsplan.

Bewust omgaan met risico's
H.Essers kon daarvoor rekenen op de input van de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) die stap voor stap coacht bij het uitbouwen van een verkeersveiligheidsbeleid op maat van de onderneming. "€˜Vorig jaar vielen er maar liefst 400 doden op onze wegen: een onaanvaardbaar cijfer, dat we met vereende krachten moeten terugdringen. En ik heb de hulp van bedrijven nodig", stelt minister Weyts. Verkeersongevallen gebeuren vaak op weg van en naar het werk. Bedrijven kunnen een grote rol spelen in het verkeersveiligheidsbeleid door bewust om te gaan met risico'€™s en werknemers te sensibiliseren of zelfs te coachen.

Prestatiefactoren
De volgende stap voor H.Essers was het behalen van een ISO 39001-certificaat. Concreet houdt dat in dat organisaties binnen hun domein en context een aantal prestatiefactoren inzake verkeersveiligheid moeten identificeren, waaraan vervolgens concreet meetbare doelstellingen worden gekoppeld, plus een actieplan en evaluatieparameters. In het geval van H.Essers ging het onder meer om prestatiefactoren zoals de rijstijl van een chauffeur en het aantal verkeersongevallen.

Proactief programma
"We zijn enorm blij dat we als eerste logistiek bedrijf deze certificatie hebben behaald. Binnen H.Essers is er al jaren een verkeersveiligheidscultuur aanwezig en werken we aan een proactief en ecologisch gestuurd veiligheidsprogramma voor truckchauffeurs, gestoeld op een geparametriseerd opleidingsbeleid", reageert COO Pascal Vranken.


Elke week Limburg in je mailbox?

E-mailadres:*
Voornaam:
Naam:
Postcode:
Gemeente:


Volg ons via facebook

LimburgActueel.be on Facebook

Hoe ver staan de werken aan Sportoase Montaignehof?
Noliko Maaseik behaalt zijn 15de titel
Handbalbekers voor Sint-Tuiden en Initia Hasselt

© 2017 Actueel.be 85.17.66.139